Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > Digitální zemědělství

Digitální zemědělství

18:30 – 19:00
Přednáška
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Objevovna, 2. patro
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Přednáší: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Digitalizace zemědělství souvisí s rozvojem a dostupností technologií dálkového průzkumu Země, GIS, robotikou, předpovědními modely, provázaností a zpracování velkých dat. Účastníci se na konkrétních příkladech seznámí s touto problematikou, možnými budoucími scénáři jejich rozšíření a využití včetně dopadů do socioekonomické sféry a vzdělávání.