Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Praha > Národní zemědělské muzeum > Národní zemědělské muzeum > Plané příbuzné druhy kulturním plodinám – které to jsou a jak mohou být užitečné?

Plané příbuzné druhy kulturním plodinám – které to jsou a jak mohou být užitečné?

19:30 – 20:00
Přednáška
Národní zemědělské muzeum (Národní zemědělské muzeum)
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
GPS: 50.0971; 14.4232
Info: Malý sál, přízemí
Doprava: MHD: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 (Letenské náměstí)

Přednáší: Ing. V. Holubec, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Poptávka po vysoce produktivních plodinách vede v průběhu domestikace planých rostlin ke snižování genetické rozmanitosti. Opakovaným výběrem vymizely potenciálně cenné genetické varianty a s tím související fenotypy. Sbírka planých příbuzných druhů proto poskytuje genetické materiály s cennými znaky a odolností k abiotickým a biotickým stresům, které lze využít ve výzkumu a šlechtění.