Slezská univerzita v Opavě

Staňte se součástí vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Noc vědců v Opavě 2021 s podtitulem Čas pro vás připravuje Slezská univerzita.

S radostí můžeme oznámit, že se po loňské on-line verzi Noci vědců opět můžeme potkat společně. Těšíme se na vás!
Připravujeme pro vás komentované prohlídky, workshopy, přednášky, soutěže a další zajímavý program. Náhledněte do sekce Program.
Nezpomeňte však, že i letos při setkání v budovách, na pracovištích, v laboratořích, v observatoři aj. bude nutné dodržet základní platné hygienické normy (respirátory, rezestupy).

O Slezské univerzitě v Opavě:

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době pět součástí: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě a Fyzikální ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém i anglickém jazyce všech forem a typů, od bakalářských, přes navazující magisterské až po doktorské. Slezská univerzita v Opavě také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Více informací o univerzitě, životě na ní, její výsledky či nabídku studijních programů najdete zde.

Události organizace