Národní kontaktní centrum - gender a věda

Oddělení Sociologického ústavu AV ČR, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáhá NKC vysokým školám a výzkumným organizacím zavádět kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost. NKC také zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje vědkyně a jejich práci. Na mezinárodním poli se aktivně zapojuje do sítě organizací, které se zasazují o genderovou rovnost v Evropském výzkumném prostoru.

Místa organizace

Události organizace