Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Drásov

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. -  CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Výzkumný sektor CzechGlobe tvoří pět výzkumných sekcí, v rámci kterých působí šestnáct výzkumných týmů. Vědci využívají moderní výzkumnou infrastrukturu, jejíž součástí je: Síť ekosystémových stanic; Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země, Atmosférická stanice, Systémy dlouhodobých impaktových experimentů, Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř, Biotechnologická laboratoř a Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor.

Během letošní Noci vědců všechny zájemce o vědu přivítáme na našem pracovišti v Drásově, kde se zabýváme vývojem metod a technologií pro kultivaci a výzkum fotosyntetických mikroorganismů.

Program na tomto místě