Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Poradna

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Poradna


17:00 — 22:00Porodní asistence, Ukázka porodního modelu, Modely na samovyšetření prsu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Poradny o zdravém životním stylu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Monitoring srdečního tepu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Možnost měření vybraných zdravotních ukazatelů     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Záchranáři – první pomoc     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Fyzioterapie     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 23:59Prezentace aktivit Dětské univerzity, Oblek simulující obezitu, Brýle simulující stav na drogách a alkoholu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 19:00Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“     Zdravotně sociální fakulta
18:00 — 19:00Látkové hygienické potřeby pro ženy     Teologická fakulta