Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Workshop

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Workshop


17:00 — 19:30Virtuální realita     Ekonomická fakulta
17:00 — 18:00Výchova k občanství není žádná věda. Nebo ano?     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Čtecí maraton angloamerické literatury     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Učební interaktivní materiály pod lupou – využití oční kamery ve výuce fyziky     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Fyzika v kuchyni     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Využití 3D tisku ve výuce fyziky     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 23:59Chemik jako ochránce naší planety     Přírodovědecká fakulta, budova C
17:00 — 22:00Degustace rybích výrobků     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:00 — 22:00Záchranáři – první pomoc     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Fyzioterapie     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Hrátky s pamětí     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 23:59Prezentace aktivit Dětské univerzity, Oblek simulující obezitu, Brýle simulující stav na drogách a alkoholu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 17:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Ukázka možností počítačového vidění     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 19:00Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 18:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
17:30 — 18:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
18:00 — 19:00Látkové hygienické potřeby pro ženy     Teologická fakulta
18:00 — 18:30Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
18:30 — 20:00Vnímání krásna v přírodě     Teologická fakulta
19:00 — 19:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
19:00 — 20:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
19:30 — 20:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
20:00 — 20:30Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
21:00 — 21:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
21:00 — 22:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
21:30 — 22:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady