Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Komentovaná ukázka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Komentovaná ukázka


17:00 — 22:00Ukázky živých raků     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:00 — 22:00Exaktní měření sady fyzikálních parametrů     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00„Transmutace“ světla modrého na červené     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 19:30Stezka fairtrade po budově děkanátu     Ekonomická fakulta
17:00 — 22:00Ukázky zástupců planktonu a bentosu rybníka pod mikroskopy a binolupami, ukázky interaktivních modelů říční nivy, rybníka a rybničních výpustí     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:00 — 22:00Mikroskopie     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Rak jako bioindikátor     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Porodní asistence, Ukázka porodního modelu, Modely na samovyšetření prsu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Monitoring srdečního tepu     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 20:00Exkurze pro zájemce na Ústavu fyziky     Přírodovědecká fakulta, budova C
17:00 — 19:30Virtuální realita     Ekonomická fakulta
17:00 — 22:00Ukázka možností počítačového vidění     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Záchranáři – první pomoc     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 22:00Fyzioterapie     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 18:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
17:00 — 20:00Učební interaktivní materiály pod lupou – využití oční kamery ve výuce fyziky     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Fyzika v kuchyni     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Využití 3D tisku ve výuce fyziky     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 19:00Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 23:59Prezentace aktivit Dětské univerzity, Oblek simulující obezitu, Brýle simulující stav na drogách a alkoholu     Zdravotně sociální fakulta
19:00 — 20:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
21:00 — 22:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR