Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Přednáška

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přednáška


17:00 — 19:00Veřejné čtení z autorovy knihy Zmizení Edwina Lindy a z pokračování Tajemství Žeberova odkazu     Akademická knihovna JU
17:00 — 17:45Zemědělské plodiny středoevropského pravěku a jejich současné pěstování (+ ukázka v laboratoři)     Filozofická fakulta
17:00 — 17:30Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade     Ekonomická fakulta
17:00 — 19:00Krajina jako součást vizuální interpretace     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 20:00Enviromentální psychologie     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
17:00 — 17:30Rybníky v naší krajině: jak fungují a co pro nás znamenají.     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:00 — 22:00Ukázky zástupců planktonu a bentosu rybníka pod mikroskopy a binolupami, ukázky interaktivních modelů říční nivy, rybníka a rybničních výpustí     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:00 — 17:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Ukázka možností počítačového vidění     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Mikroskopie     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 22:00Rak jako bioindikátor     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:00 — 17:30Výživa dětí - od novorozence po předškoláka     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 19:00Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“     Zdravotně sociální fakulta
17:00 — 18:00Kůrovec z pohledu družice     Přírodovědecká fakulta, budova B
17:00 — 18:30Minoritní plodiny a jejich význam pro zdravou výživu     Zemědělská fakulta, budova ZR
17:00 — 18:30Kvalita potravin a jak ji poznáte?     Zemědělská fakulta, pavilon E
17:00 — 18:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
17:30 — 18:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
17:40 — 18:10Proč a komu vadí veřejný dluh?     Ekonomická fakulta
17:40 — 18:10Cizorodé látky ve vodním prostředí aneb co také teče našimi řekami?     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
17:40 — 18:10Autismus – přednáška a kazuistiky     Zdravotně sociální fakulta
17:45 — 18:30Zprávy o setkání s bájnými zvířaty a neobvyklými přírodními úkazy v 16. a 17. století     Filozofická fakulta
18:00 — 20:00Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
18:00 — 18:30Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
18:20 — 18:50Cesta k ekologičtější Evropě     Ekonomická fakulta
18:20 — 18:50Raci v Evropě a jejich využití.     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
18:20 — 18:50Jak předcházet nemocím srdce a cév?     Zdravotně sociální fakulta
19:00 — 19:30Finanční krize a jejich dopad na společnost     Ekonomická fakulta
19:00 — 20:00Ještě dnes buď větším egoistou! O nakupování. Sleva! Pouze dnes v noci!     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
19:00 — 20:30Přednáška a edukační film "Česká arktická vědecká infrastruktura - stanice Josefa Svobody na Svalbardu", edukační film "Kurz polární ekologie"     Přírodovědecká fakulta, Centrum polární ekologie
19:00 — 20:00Kde je ta poušť – aneb hrozí Jihočechům nedostatek vody?     Přírodovědecká fakulta, budova B
19:00 — 19:30Zpracování ryb a úprava rybího masa     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
19:00 — 19:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
19:00 — 19:30Co je to světlo – vlny, nebo částice?     Zdravotně sociální fakulta
19:00 — 20:30Minoritní plodiny a jejich význam pro zdravou výživu     Zemědělská fakulta, budova ZR
19:00 — 20:30Kvalita potravin a jak ji poznáte?     Zemědělská fakulta, pavilon E
19:00 — 20:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
19:30 — 20:30Co mají kočky společného s překladem aneb současná aplikovaná jazykověda...     Filozofická fakulta
19:30 — 20:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
19:40 — 20:10Rybníky v naší krajině: jak fungují a co pro nás znamenají     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
19:40 — 20:10InBody, poznej víc než svou hmotnost     Zdravotně sociální fakulta
20:00 — 21:00Jak nás vidí druzí lidé?     Pedagogická fakulta, Dukelská 9
20:00 — 20:30Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
20:20 — 20:50Cizorodé látky ve vodním prostředí aneb co také teče našimi řekami?     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
20:20 — 21:00Multismyslová relaxační místnost Snoezelen     Zdravotně sociální fakulta
21:00 — 21:30Raci v Evropě a jejich využití     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice
21:00 — 21:30Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
21:00 — 22:30Kvalita potravin a jak ji poznáte?     Zemědělská fakulta, pavilon E
21:00 — 22:30Možnosti molekulární biologie a biotechnologie nejen v zemědělství     Zemědělská fakulta, budova ZR
21:10 — 21:40Prezentace nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory     Zdravotně sociální fakulta
21:30 — 22:15Šetrně k planetě ve středověku? Lze si vzít ponaučení?     Filozofická fakulta
21:30 — 22:00Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu     Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady
21:40 — 22:10Zpracování ryb a úprava rybího masa     Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice