Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Pedagogická fakulta, výuková zahrada

Pedagogická fakulta, výuková zahrada

Pedagogická fakulta, výuková zahrada (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Studentská 1668
GPS: 48.9756; 14.4484
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Vzdělávání učitelů má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici - Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou Jihočeské univerzity. Vznikla jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy už v roce 1948 a samostatnou fakultou se stala v roce 1964. Zároveň je co do počtu studentů také největší fakultou na univerzitě. Sídlí v několika budovách v centru města v Jeronýmově a Dukelské ulici, pouze katedru tělesné výchovy a sportu a katedru výchovy ke zdraví najdete v tělovýchovném areálu nedaleko univerzitního kampusu. Pro fakultu je prioritní příprava budoucích učitelů. Ve dvouoborových kombinacích tu mohou v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu studovat učitelství pro 2. stupeň základních škol a několik oborů učitelství pro střední školy. Učitelství pro 1. stupeň základních škol je organizováno jako pětileté magisterské studium. Fakulta ale nabízí také jednooborové bakalářské obory učitelské: Učitelství pro mateřské školy, Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Dále jednooborové bakalářské obory neučitelské jako je například Arteterapie, Sociální pedagogika, Přírodovědná a ekologická výchova, Výchova ke zdraví, Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Informační technologie a e-learning nebo Psychologie. Fakulta uskutečňuje pět doktorských studijních programů. Na fakultě můžete rovněž studovat jeden z mnoha programů v rámci Celoživotního vzdělávání.

Základním předpokladem pro kvalitní přípravu budoucích učitelů je spolupráce s praxí, zejména s regionálním školstvím. Fakulta je také zapojena do řady mezinárodních vzdělávacích programů.

Vzdělávání učitelů má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici - Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou Jihočeské univerzity. Vznikla jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy už v roce 1948 a samostatnou fakultou se stala v roce 1964. Zároveň je co do počtu studentů také největší fakultou na univerzitě. Sídlí v několika budovách v centru města v Jeronýmově a Dukelské ulici, pouze katedru tělesné výchovy a sportu a katedru výchovy ke zdraví najdete v tělovýchovném areálu nedaleko univerzitního kampusu. Pro fakultu je prioritní příprava budoucích učitelů. Ve dvouoborových kombinacích tu mohou v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu studovat učitelství pro 2. stupeň základních škol a několik oborů učitelství pro střední školy. Učitelství pro 1. stupeň základních škol je organizováno jako pětileté magisterské studium. Fakulta ale nabízí také jednooborové bakalářské obory učitelské: Učitelství pro mateřské školy, Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Dále jednooborové bakalářské obory neučitelské jako je například Arteterapie, Sociální pedagogika, Přírodovědná a ekologická výchova, Výchova ke zdraví, Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Informační technologie a e-learning nebo Psychologie. Fakulta uskutečňuje pět doktorských studijních programů. Na fakultě můžete rovněž studovat jeden z mnoha programů v rámci Celoživotního vzdělávání.

Základním předpokladem pro kvalitní přípravu budoucích učitelů je spolupráce s praxí, zejména s regionálním školstvím. Fakulta je také zapojena do řady mezinárodních vzdělávacích programů.17:00 — 19:00964Podvečerní pozorování na fakultní výukové zahradě   Komentovaná prohlídka