Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Zemědělská fakulta, budova muzea a pivovaru Čtyrák

Zemědělská fakulta, budova muzea a pivovaru Čtyrák

Zemědělská fakulta, budova muzea a pivovaru Čtyrák (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Na Zlaté stoce 690/3
GPS: 48.9747; 14.4556
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Zemědělská fakulta byla založena v roce 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Spojuje v sobě zemědělskou tradici regionu s moderním výzkumem a v rámci evropských trendů. Od svého vzniku vychovala tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídicí sféru i výzkum. Je zapojena do mezinárodních projektů a její studenti se účastní zahraničních stáží po celém světě. Fakulta sídlí v několika budovách v areálu kampusu.

Pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním (maturitou) je výchozím stupněm široká nabídka studia bakalářského. Jeho absolventi mohou poté pokračovat v řadě oborů navazujícího magisterského studia a získat inženýrský titul. Na fakultě si lze rovněž vybrat z celé řady doktorských studijních programů pro zájemce o nejvyšší stupeň akademického vzdělání.

Fakulta dlouhodobě a úzce spolupracuje s chovateli, pěstiteli a potravináři. Napomáhá tím propojení teoretické části výuky s praxí. Vědci se podílí na mnoha významných projektech, například na udržitelném způsobu zemědělského hospodaření, aplikaci molekulárně biologických metod ve šlechtění zvířat a rostlin a také na ochraně genetické diverzity genových zdrojů.

Zemědělská fakulta byla založena v roce 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult u zrodu Jihočeské univerzity. Spojuje v sobě zemědělskou tradici regionu s moderním výzkumem a v rámci evropských trendů. Od svého vzniku vychovala tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídicí sféru i výzkum. Je zapojena do mezinárodních projektů a její studenti se účastní zahraničních stáží po celém světě. Fakulta sídlí v několika budovách v areálu kampusu.

Pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním (maturitou) je výchozím stupněm široká nabídka studia bakalářského. Jeho absolventi mohou poté pokračovat v řadě oborů navazujícího magisterského studia a získat inženýrský titul. Na fakultě si lze rovněž vybrat z celé řady doktorských studijních programů pro zájemce o nejvyšší stupeň akademického vzdělání.

Fakulta dlouhodobě a úzce spolupracuje s chovateli, pěstiteli a potravináři. Napomáhá tím propojení teoretické části výuky s praxí. Vědci se podílí na mnoha významných projektech, například na udržitelném způsobu zemědělského hospodaření, aplikaci molekulárně biologických metod ve šlechtění zvířat a rostlin a také na ochraně genetické diverzity genových zdrojů.17:00 — 18:30957Historie pivovarnictví a současné technologie vaření piva   Komentovaná prohlídka
19:00 — 20:30958Historie pivovarnictví a současné technologie vaření piva   Komentovaná prohlídka
21:00 — 22:30959Historie pivovarnictví a současné technologie vaření piva   Komentovaná prohlídka