Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady

Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady

Fakulta rybářství a ochrany vod, Nové Hrady (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Zámek 136
GPS: 48.7907; 14.7825
Doprava: parkoviště, autobus ČB - Nové Hrady (autobusové nádraží)

Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) byla založena v roce 2009 a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Navazuje na dlouholetou tradici rybníkářství a chovu ryb v jižních Čechách, ale hlavně na téměř stoletou tradici rybářského výzkumu, reprezentovaného Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, který je významnou součástí fakulty. Počtem studentů je FROV nejmenší a délkou existence současně také nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zájem o studium však jihočeský region výrazně přesahuje, mladí lidé a vědci se sem za vzděláním a badatelskou činností sjíždějí z celého světa. Kolegové v zahraničí ji vnímají jako prestižní výzkumnou a vzdělávací instituci se zaměřením na sladkovodní rybářství, akvakulturu a management sladkých vod. 


Fakulta sídlí současně ve třech jihočeských městech. V Českých Budějovicích najdete Ústav akvakultury a ochrany vod, v jehož posluchárnách a laboratořích probíhá výuka bakalářských a magisterských studentů, ve Vodňanech sídlo děkana fakulty a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, jehož součástí jsou i rybochovné a experimentální objekty, a v Nových Hradech Ústav komplexních systémů. Všechny ústavy výzkumně propojuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA), které patří k nejvýznamnějším pracovištím v Evropě. 

Zájemcům o studium nabízí fakulta bakalářský, magisterský a doktorský studijní program. Špičkové vědecké pracoviště s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství poskytuje svým studentům vzdělání ve dvou oborech, a to v tradičním oboru Rybářství a také v oboru Ochrana vod. Ve všech třech stupních vzdělání je kladen důraz na jazykovou přípravu studenta. Fakulta rovněž podporuje aktivity a rozvoj svých studentů velkorysým stipendijním programem, zahrnujícím kromě prospěchového stipendia také různé typy mimořádných stipendií pro nadané studenty nebo pro sportovce, a umožňuje svým studentům zapojit se do práce vědeckých laboratoří formou ročníkových projektů nebo brigády.

Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) byla založena v roce 2009 a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Navazuje na dlouholetou tradici rybníkářství a chovu ryb v jižních Čechách, ale hlavně na téměř stoletou tradici rybářského výzkumu, reprezentovaného Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, který je významnou součástí fakulty. Počtem studentů je FROV nejmenší a délkou existence současně také nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zájem o studium však jihočeský region výrazně přesahuje, mladí lidé a vědci se sem za vzděláním a badatelskou činností sjíždějí z celého světa. Kolegové v zahraničí ji vnímají jako prestižní výzkumnou a vzdělávací instituci se zaměřením na sladkovodní rybářství, akvakulturu a management sladkých vod. 


Fakulta sídlí současně ve třech jihočeských městech. V Českých Budějovicích najdete Ústav akvakultury a ochrany vod, v jehož posluchárnách a laboratořích probíhá výuka bakalářských a magisterských studentů, ve Vodňanech sídlo děkana fakulty a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, jehož součástí jsou i rybochovné a experimentální objekty, a v Nových Hradech Ústav komplexních systémů. Všechny ústavy výzkumně propojuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA), které patří k nejvýznamnějším pracovištím v Evropě. 

Zájemcům o studium nabízí fakulta bakalářský, magisterský a doktorský studijní program. Špičkové vědecké pracoviště s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství poskytuje svým studentům vzdělání ve dvou oborech, a to v tradičním oboru Rybářství a také v oboru Ochrana vod. Ve všech třech stupních vzdělání je kladen důraz na jazykovou přípravu studenta. Fakulta rovněž podporuje aktivity a rozvoj svých studentů velkorysým stipendijním programem, zahrnujícím kromě prospěchového stipendia také různé typy mimořádných stipendií pro nadané studenty nebo pro sportovce, a umožňuje svým studentům zapojit se do práce vědeckých laboratoří formou ročníkových projektů nebo brigády.17:00 — 17:30885Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop
17:00 — 22:00893Ukázka možností počítačového vidění   Přednáška Workshop Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00894Mikroskopie   Přednáška Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00895Rak jako bioindikátor   Přednáška Komentovaná ukázka
17:30 — 18:00886Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop
18:00 — 18:30891Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu   Přednáška Workshop
19:00 — 19:30887Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop
19:30 — 20:00888Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop
20:00 — 20:30892Simulace v programu Comsol - vytvoření vlastního modelu   Přednáška Workshop
21:00 — 21:30889Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop
21:30 — 22:00890Jak funguje mikroskop, příprava mikroskopického preparátu, výroba vlastního mikroskopu   Přednáška Workshop