Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Akademická knihovna JU

Akademická knihovna JU

Akademická knihovna JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Branišovská 1646/31b
GPS: 48.9789; 14.4502
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Akademická knihovna Jihočeské univerzity vznikla v roce 2010 sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2012 byl také připojen fond knihovny Fakulty rybářství a ochrany vod. V rámci AK JU působí Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská, Švýcarská a Americká knihovna.

Knihovna poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům ústavů AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti. Zároveň pořádá semináře a kurzy o efektivním využívání moderních informačních zdrojů. K přednáškám a kulturním akcím slouží klubová místnost vybavená audiovizuální technikou.

Akademická knihovna Jihočeské univerzity vznikla v roce 2010 sloučením knihovních fondů bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2012 byl také připojen fond knihovny Fakulty rybářství a ochrany vod. V rámci AK JU působí Knihovna biologických pracovišť AV ČR, Rakouská, Švýcarská a Americká knihovna.

Knihovna poskytuje služby studentům a pedagogům ze všech součástí JU, vědeckým pracovníkům ústavů AV ČR v Českých Budějovicích i zájemcům z řad veřejnosti. Zároveň pořádá semináře a kurzy o efektivním využívání moderních informačních zdrojů. K přednáškám a kulturním akcím slouží klubová místnost vybavená audiovizuální technikou.17:00 — 17:30767Komentovaná prohlídka Akademické knihovny   Komentovaná prohlídka
17:00 — 19:00764Dílnička pro děti – výroba placek a ekologická křížovka   Program pro děti
17:00 — 19:00765Hra pro děti: Co kam patří - aneb pomáhej Zemi   Program pro děti
17:00 — 19:00766Veřejné čtení z autorovy knihy Zmizení Edwina Lindy a z pokračování Tajemství Žeberova odkazu   Přednáška
18:00 — 18:30768Komentovaná prohlídka Akademické knihovny   Komentovaná prohlídka
19:00 — 19:30769Komentovaná prohlídka Akademické knihovny   Komentovaná prohlídka