Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Studentská 1410/23
GPS: 48.9778; 14.4493
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost roku 1990. Od počátku si v České republice drží výsadní postavení hlavně díky propojení zdravotnických a sociálních témat. Učí studenty, aby pochopili a dovedli uplatnit holistický, tedy celistvý přístup k člověku, a tím uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Připravuje lidi pro profese označované jako pomáhající proto se snaží vychovat odborníky, kteří berou svoji práci jako poslání. 

Na fakultě lze vybírat z bakalářských a magisterských oborů, v nabídce je rovněž doktorské studium, akreditace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. Kombinace odborností je široká a výuka je těsně spjatá s praxí. Fakulta spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti po celé republice. Univerzita třetího věku ZSF JU patřila k prvním, které v ČR vznikly. 

Fakulta nabízí rovněž služby pro veřejnost: jednak v Centru prevence civilizačních chorob, které je dobře vybaveno různými měřicími přístroji a poskytuje i výživové a pohybové poradenství, a také v Centru fyzioterapie a Centru pro seniory. Prevence zdravotně sociálních problémů a ochrana zdraví obyvatelstva jsou hlavním zdrojem témat vědecko-výzkumné činnosti. Velkou předností fakulty je též hustá síť mezinárodních kontaktů, díky nimž studenti i vyučující jezdí na stáže do mnoha zemí.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost roku 1990. Od počátku si v České republice drží výsadní postavení hlavně díky propojení zdravotnických a sociálních témat. Učí studenty, aby pochopili a dovedli uplatnit holistický, tedy celistvý přístup k člověku, a tím uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Připravuje lidi pro profese označované jako pomáhající proto se snaží vychovat odborníky, kteří berou svoji práci jako poslání. 

Na fakultě lze vybírat z bakalářských a magisterských oborů, v nabídce je rovněž doktorské studium, akreditace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. Kombinace odborností je široká a výuka je těsně spjatá s praxí. Fakulta spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti po celé republice. Univerzita třetího věku ZSF JU patřila k prvním, které v ČR vznikly. 

Fakulta nabízí rovněž služby pro veřejnost: jednak v Centru prevence civilizačních chorob, které je dobře vybaveno různými měřicími přístroji a poskytuje i výživové a pohybové poradenství, a také v Centru fyzioterapie a Centru pro seniory. Prevence zdravotně sociálních problémů a ochrana zdraví obyvatelstva jsou hlavním zdrojem témat vědecko-výzkumné činnosti. Velkou předností fakulty je též hustá síť mezinárodních kontaktů, díky nimž studenti i vyučující jezdí na stáže do mnoha zemí.17:00 — 17:30896Výživa dětí - od novorozence po předškoláka   Přednáška
17:00 — 19:00903Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří ,,gerontooblek“   Přednáška Workshop Poradna Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00904Porodní asistence, Ukázka porodního modelu, Modely na samovyšetření prsu   Poradna Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00905Záchranáři – první pomoc   Workshop Poradna Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00906Fyzioterapie   Workshop Poradna Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00907Poradny o zdravém životním stylu   Poradna
17:00 — 22:00908Monitoring srdečního tepu   Poradna Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00909Exaktní měření sady fyzikálních parametrů   Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00910„Transmutace“ světla modrého na červené   Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00911Hrátky s pamětí   Workshop Hry a soutěže
17:00 — 22:00912Možnost měření vybraných zdravotních ukazatelů   Poradna
17:00 — 23:59913Prezentace aktivit Dětské univerzity, Oblek simulující obezitu, Brýle simulující stav na drogách a alkoholu   Workshop Poradna Představení Komentovaná ukázka
17:40 — 18:10897Autismus – přednáška a kazuistiky   Přednáška
18:20 — 18:50898Jak předcházet nemocím srdce a cév?   Přednáška
19:00 — 19:30899Co je to světlo – vlny, nebo částice?   Přednáška
19:40 — 20:10900InBody, poznej víc než svou hmotnost   Přednáška
20:20 — 21:00901Multismyslová relaxační místnost Snoezelen   Přednáška
21:10 — 21:40902Prezentace nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory   Přednáška