Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice

Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice

Fakulta rybářství a ochrany vod, budova ZR, České Budějovice (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Na Sádkách 1780 - České Budějovice
GPS: 48.9752; 14.4520
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita, České Budějovice

Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) byla založena v roce 2009 a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Navazuje na dlouholetou tradici rybníkářství a chovu ryb v jižních Čechách, ale hlavně na téměř stoletou tradici rybářského výzkumu, reprezentovaného Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, který je významnou součástí fakulty. Počtem studentů je FROV nejmenší a délkou existence současně také nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zájem o studium však jihočeský region výrazně přesahuje, mladí lidé a vědci se sem za vzděláním a badatelskou činností sjíždějí z celého světa. Kolegové v zahraničí ji vnímají jako prestižní výzkumnou a vzdělávací instituci se zaměřením na sladkovodní rybářství, akvakulturu a management sladkých vod. 

Fakulta sídlí současně ve třech jihočeských městech. V Českých Budějovicích najdete Ústav akvakultury a ochrany vod, v jehož posluchárnách a laboratořích probíhá výuka bakalářských a magisterských studentů, ve Vodňanech sídlo děkana fakulty a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, jehož součástí jsou i rybochovné a experimentální objekty, a v Nových Hradech Ústav komplexních systémů. Všechny ústavy výzkumně propojuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA), které patří k nejvýznamnějším pracovištím v Evropě. 

Zájemcům o studium nabízí fakulta bakalářský, magisterský a doktorský studijní program. Špičkové vědecké pracoviště s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství poskytuje svým studentům vzdělání ve dvou oborech, a to v tradičním oboru Rybářství a také v oboru Ochrana vod. Ve všech třech stupních vzdělání je kladen důraz na jazykovou přípravu studenta. Fakulta rovněž podporuje aktivity a rozvoj svých studentů velkorysým stipendijním programem, zahrnujícím kromě prospěchového stipendia také různé typy mimořádných stipendií pro nadané studenty nebo pro sportovce, a umožňuje svým studentům zapojit se do práce vědeckých laboratoří formou ročníkových projektů nebo brigády.

Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) byla založena v roce 2009 a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Navazuje na dlouholetou tradici rybníkářství a chovu ryb v jižních Čechách, ale hlavně na téměř stoletou tradici rybářského výzkumu, reprezentovaného Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, který je významnou součástí fakulty. Počtem studentů je FROV nejmenší a délkou existence současně také nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zájem o studium však jihočeský region výrazně přesahuje, mladí lidé a vědci se sem za vzděláním a badatelskou činností sjíždějí z celého světa. Kolegové v zahraničí ji vnímají jako prestižní výzkumnou a vzdělávací instituci se zaměřením na sladkovodní rybářství, akvakulturu a management sladkých vod. 

Fakulta sídlí současně ve třech jihočeských městech. V Českých Budějovicích najdete Ústav akvakultury a ochrany vod, v jehož posluchárnách a laboratořích probíhá výuka bakalářských a magisterských studentů, ve Vodňanech sídlo děkana fakulty a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, jehož součástí jsou i rybochovné a experimentální objekty, a v Nových Hradech Ústav komplexních systémů. Všechny ústavy výzkumně propojuje Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA), které patří k nejvýznamnějším pracovištím v Evropě. 

Zájemcům o studium nabízí fakulta bakalářský, magisterský a doktorský studijní program. Špičkové vědecké pracoviště s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství poskytuje svým studentům vzdělání ve dvou oborech, a to v tradičním oboru Rybářství a také v oboru Ochrana vod. Ve všech třech stupních vzdělání je kladen důraz na jazykovou přípravu studenta. Fakulta rovněž podporuje aktivity a rozvoj svých studentů velkorysým stipendijním programem, zahrnujícím kromě prospěchového stipendia také různé typy mimořádných stipendií pro nadané studenty nebo pro sportovce, a umožňuje svým studentům zapojit se do práce vědeckých laboratoří formou ročníkových projektů nebo brigády.17:00 — 17:30868Rybníky v naší krajině: jak fungují a co pro nás znamenají.   Přednáška
17:00 — 22:00876Ukázky zástupců planktonu a bentosu rybníka pod mikroskopy a binolupami, ukázky interaktivních modelů říční nivy, rybníka a rybničních výpustí   Přednáška Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00877Ukázky živých raků   Komentovaná ukázka
17:00 — 22:00878Degustace rybích výrobků   Workshop
17:40 — 18:10870Cizorodé látky ve vodním prostředí aneb co také teče našimi řekami?   Přednáška
18:20 — 18:50872Raci v Evropě a jejich využití.   Přednáška
19:00 — 19:30874Zpracování ryb a úprava rybího masa   Přednáška
19:40 — 20:10869Rybníky v naší krajině: jak fungují a co pro nás znamenají   Přednáška
20:20 — 20:50871Cizorodé látky ve vodním prostředí aneb co také teče našimi řekami?   Přednáška
21:00 — 21:30873Raci v Evropě a jejich využití   Přednáška
21:40 — 22:10875Zpracování ryb a úprava rybího masa   Přednáška