Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Pedagogická fakulta, Dukelská 9

Pedagogická fakulta, Dukelská 9

Pedagogická fakulta, Dukelská 9 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Dukelská 245/9
GPS: 48.9714; 14.4773
Doprava: zastávka MHD: Metropol

Vzdělávání učitelů má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici - Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou Jihočeské univerzity. Vznikla jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy už v roce 1948 a samostatnou fakultou se stala v roce 1964. Zároveň je co do počtu studentů také největší fakultou na univerzitě. Sídlí v několika budovách v centru města v Jeronýmově a Dukelské ulici, pouze katedru tělesné výchovy a sportu a katedru výchovy ke zdraví najdete v tělovýchovném areálu nedaleko univerzitního kampusu. Pro fakultu je prioritní příprava budoucích učitelů. Ve dvouoborových kombinacích tu mohou v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu studovat učitelství pro 2. stupeň základních škol a několik oborů učitelství pro střední školy. Učitelství pro 1. stupeň základních škol je organizováno jako pětileté magisterské studium. Fakulta ale nabízí také jednooborové bakalářské obory učitelské: Učitelství pro mateřské školy, Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Dále jednooborové bakalářské obory neučitelské jako je například Arteterapie, Sociální pedagogika, Přírodovědná a ekologická výchova, Výchova ke zdraví, Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Informační technologie a e-learning nebo Psychologie. Fakulta uskutečňuje pět doktorských studijních programů. Na fakultě můžete rovněž studovat jeden z mnoha programů v rámci Celoživotního vzdělávání.

Základním předpokladem pro kvalitní přípravu budoucích učitelů je spolupráce s praxí, zejména s regionálním školstvím. Fakulta je také zapojena do řady mezinárodních vzdělávacích programů.

Vzdělávání učitelů má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici - Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou Jihočeské univerzity. Vznikla jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy už v roce 1948 a samostatnou fakultou se stala v roce 1964. Zároveň je co do počtu studentů také největší fakultou na univerzitě. Sídlí v několika budovách v centru města v Jeronýmově a Dukelské ulici, pouze katedru tělesné výchovy a sportu a katedru výchovy ke zdraví najdete v tělovýchovném areálu nedaleko univerzitního kampusu. Pro fakultu je prioritní příprava budoucích učitelů. Ve dvouoborových kombinacích tu mohou v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu studovat učitelství pro 2. stupeň základních škol a několik oborů učitelství pro střední školy. Učitelství pro 1. stupeň základních škol je organizováno jako pětileté magisterské studium. Fakulta ale nabízí také jednooborové bakalářské obory učitelské: Učitelství pro mateřské školy, Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Dále jednooborové bakalářské obory neučitelské jako je například Arteterapie, Sociální pedagogika, Přírodovědná a ekologická výchova, Výchova ke zdraví, Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Informační technologie a e-learning nebo Psychologie. Fakulta uskutečňuje pět doktorských studijních programů. Na fakultě můžete rovněž studovat jeden z mnoha programů v rámci Celoživotního vzdělávání.

Základním předpokladem pro kvalitní přípravu budoucích učitelů je spolupráce s praxí, zejména s regionálním školstvím. Fakulta je také zapojena do řady mezinárodních vzdělávacích programů.17:00 — 18:00823Výchova k občanství není žádná věda. Nebo ano?   Workshop
17:00 — 19:00825Krajina jako součást vizuální interpretace   Přednáška
17:00 — 20:00831Enviromentální psychologie   Přednáška
17:00 — 20:00833Čtecí maraton angloamerické literatury   Workshop
17:00 — 20:00840Učební interaktivní materiály pod lupou – využití oční kamery ve výuce fyziky   Workshop Vědecká show Experimenty Komentovaná ukázka
17:00 — 20:00842Fyzika v kuchyni   Workshop Vědecká show Experimenty Komentovaná ukázka
17:00 — 20:00844Využití 3D tisku ve výuce fyziky   Workshop Vědecká show Experimenty Komentovaná ukázka
17:00 — 23:59829Krajina jako součást vizuální interpretace   Výstava
18:00 — 18:30967Vím, že nic nevím…   Hry a soutěže
18:00 — 20:00835Variabilität des Gegenwartsdeutschen/ Variabilita současné němčiny   Přednáška
18:00 — 20:00965Kapela Vy3   Představení
18:30 — 23:00966Noční klub deskových her   Hry a soutěže
19:00 — 20:00824Ještě dnes buď větším egoistou! O nakupování. Sleva! Pouze dnes v noci!   Přednáška
20:00 — 20:30968Vím, že nic nevím…   Hry a soutěže
20:00 — 21:00837Jak nás vidí druzí lidé?   Přednáška
22:00 — 22:30969Vím, že nic nevím…   Hry a soutěže