Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Branišovská 1645/31a
GPS: 48.9787; 14.4484
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Filozofická fakulta vznikla v roce 2006. Jejím jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. Filozofická fakulta nabízí vzdělání zaměřené na humanitní obory v oblasti filologie, historických věd a věd o umění a kultuře, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantována kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících. Řada studentů má příležitost absolvovat část studia v zahraničí. Ve spolupráci s vybranými univerzitami ve Francii, Španělsku a Itálii nabízí fakulta možnost získání dvojího diplomu. 

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci fakulty pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií. Za zmínku stojí také úzká vědecká spolupráce Archeologického ústavu s Přírodovědeckou fakultou JU v oblasti environmentální archeologie.

Filozofická fakulta vznikla v roce 2006. Jejím jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. Filozofická fakulta nabízí vzdělání zaměřené na humanitní obory v oblasti filologie, historických věd a věd o umění a kultuře, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantována kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících. Řada studentů má příležitost absolvovat část studia v zahraničí. Ve spolupráci s vybranými univerzitami ve Francii, Španělsku a Itálii nabízí fakulta možnost získání dvojího diplomu. 

Na fakultě existují tři excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech, dějiny společnosti českých zemí v raném novověku a teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu. Pracovníci fakulty pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií. Za zmínku stojí také úzká vědecká spolupráce Archeologického ústavu s Přírodovědeckou fakultou JU v oblasti environmentální archeologie.17:00 — 17:45770Zemědělské plodiny středoevropského pravěku a jejich současné pěstování (+ ukázka v laboratoři)   Přednáška
17:45 — 18:30772Zprávy o setkání s bájnými zvířaty a neobvyklými přírodními úkazy v 16. a 17. století   Přednáška
18:30 — 19:15775Zpřístupnění archeologické laboratoře a praktická ukázka archeologických konzervací a analýz   Komentovaná prohlídka
19:30 — 20:30778Co mají kočky společného s překladem aneb současná aplikovaná jazykověda...   Přednáška
20:30 — 21:15776Zpřístupnění archeologické laboratoře a praktická ukázka archeologických konzervací a analýz   Komentovaná prohlídka
21:30 — 22:15779Šetrně k planetě ve středověku? Lze si vzít ponaučení?   Přednáška