Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > České Budějovice > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích > Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Studentská 787/13
GPS: 48.9789; 14.4517
Doprava: zastávka MHD: Jihočeská univerzita

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů, jako je projektová výuka a zapojení studentů do vědy a výzkumu. Pro aktivní studenty nabízíme možnost stínování manažerů nebo stáží ve významných podnicích. Rozvíjí také intenzivní spolupráci s firmami a institucemi nejen v regionu jižních Čech. Klíčová je pro fakultu zahraniční spolupráce, která aktivně probíhá například s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische Hochschule Zwickau, University of Missouri, nebo také s univerzitami v Pasově a Linci.

Věda a výzkum na Ekonomické fakultě se zaměřuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabývá se také aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řeší ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů. Nově se rozvíjí studium problematiky environmentální ekonomiky, respektive zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Ekonomická fakulta vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet už v 60. letech minulého století. Od doby svého vzniku zaznamenala řadu úspěchů v oblasti vědy a výzkumu. Studentům nabízí všechny stupně vysokoškolského studia v prezenční i kombinované formě. Její absolventi mají podle dlouhodobých statistik vysokou šanci uplatnit se na trhu práce.

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů, jako je projektová výuka a zapojení studentů do vědy a výzkumu. Pro aktivní studenty nabízíme možnost stínování manažerů nebo stáží ve významných podnicích. Rozvíjí také intenzivní spolupráci s firmami a institucemi nejen v regionu jižních Čech. Klíčová je pro fakultu zahraniční spolupráce, která aktivně probíhá například s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische Hochschule Zwickau, University of Missouri, nebo také s univerzitami v Pasově a Linci.

Věda a výzkum na Ekonomické fakultě se zaměřuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabývá se také aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řeší ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů. Nově se rozvíjí studium problematiky environmentální ekonomiky, respektive zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Ekonomická fakulta vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet už v 60. letech minulého století. Od doby svého vzniku zaznamenala řadu úspěchů v oblasti vědy a výzkumu. Studentům nabízí všechny stupně vysokoškolského studia v prezenční i kombinované formě. Její absolventi mají podle dlouhodobých statistik vysokou šanci uplatnit se na trhu práce.17:00 — 17:30780Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade   Přednáška
17:00 — 19:30784Stezka fairtrade po budově děkanátu   Hry a soutěže Komentovaná ukázka
17:00 — 19:30785Na 15 minut bankéřem   Program pro děti Hry a soutěže
17:00 — 19:30786Matematika hrou   Hry a soutěže
17:00 — 19:30787Virtuální realita   Workshop Hry a soutěže Komentovaná ukázka
17:00 — 19:30939Víš, jakou máš ekologickou stopu?   Program pro děti Hry a soutěže
17:40 — 18:10781Proč a komu vadí veřejný dluh?   Přednáška
18:20 — 18:50782Cesta k ekologičtější Evropě   Přednáška
19:00 — 19:30783Finanční krize a jejich dopad na společnost   Přednáška