Šetrně k planetě
27. září 2019
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Experimenty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Experimenty


16:00 — 19:00Kumar Pranaw, Ph.D. - Bakterie požírající těžké kovy     Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP
17:00 — 20:30Výbušný doprovodný program na chodbách PF UJEP     Pedagogická fakulta UJEP
22:00 — 22:304Uni Band     Pedagogická fakulta UJEP
22:30 — 23:30DJ + Party     Pedagogická fakulta UJEP