Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Program pro děti

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Program pro děti


16:00 — 19:00Kumar Pranaw, Ph.D. - Bakterie požírající těžké kovy     Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP
16:00 — 19:00PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D. - Co se ti nelíbí v prostředí kolem nás?     Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP
17:00 — 20:30Výbušný doprovodný program na chodbách PF UJEP     Pedagogická fakulta UJEP
17:00 — 20:30Katedra oděvního designu FUD UJEP - Zažehlovací lis (potisk textilu - upcyklace)     Pedagogická fakulta UJEP
17:00 — 20:30Výroba ručního papíru s Papyreou     Pedagogická fakulta UJEP