Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Workshop

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Workshop


16:00 — 19:00PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D. - Co se ti nelíbí v prostředí kolem nás?     Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP
17:00 — 20:30Katedra oděvního designu FUD UJEP - Zažehlovací lis (potisk textilu - upcyklace)     Pedagogická fakulta UJEP
17:00 — 20:30Výroba ručního papíru s Papyreou     Pedagogická fakulta UJEP