Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Komentovaná prohlídka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Komentovaná prohlídka


16:00 — 19:00Mgr. Hana Malinská, Ph.D. - Příběh ozdobnice     Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP