Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Promítání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Promítání


17:00 — 22:00Promítání filmů s environmentální tematikou     Pedagogická fakulta UJEP