Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Ústí nad Labem > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > Hry a soutěže

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hry a soutěže


17:00 — 20:30Výbušný doprovodný program na chodbách PF UJEP     Pedagogická fakulta UJEP