Šetrně k planetě
27. září 2019
Místo a program > Ústí nad Labem > Experimenty

Ústí nad Labem

Experimenty


16:00 — 19:00Kumar Pranaw, Ph.D. - Bakterie požírající těžké kovy Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
17:00 — 20:30Výbušný doprovodný program na chodbách PF UJEP Pedagogická fakulta UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
22:00 — 22:304Uni Band Pedagogická fakulta UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
22:30 — 23:30DJ + Party Pedagogická fakulta UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)