Šetrně k planetě
27. září 2019
Místo a program > Ústí nad Labem > Komentovaná prohlídka

Ústí nad Labem

Komentovaná prohlídka


16:00 — 19:00Mgr. Hana Malinská, Ph.D. - Příběh ozdobnice Centrum biologických a environmentálních oborů CBEO - PřF UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)