Šetrně k planetě
27. září 2019
Místo a program > Praha > Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav hematologie a krevní transfuze

Společným základem mnoha projektů řešených ve výzkumných laboratořích ÚHKT je analýza molekulárních mechanismů vzniku a vývoje hematoonkologických poruch, laboratorní monitorace působení klinicky používaných postupů a  léčiv. Řada výzkumných projektů se zabývá problematikou krevní srážlivosti, vrozených defektů krvetvorby a vývojem nových léčebných postupů založených na podpoře funkce imunitního systému. Jsou využívány moderní techniky z oblasti genomiky, cytogenetiky, molekulární genetiky, proteomiky, metabolomiky, buněčné a molekulární biologie a imunologie. Významnou součástí práce výzkumného úseku je vývoj a zavádění nových diagnostických metod pro klinickou praxi.