Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Olomouc > Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Je-li studium na vysoké škole prvním krokem k úspěchu, pak je uvedení získaných poznatků do praxe krokem druhým. Ten pomáhá studentům i podnikatelům z řad veřejnosti usnadnit Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP). Park také každý rok organizuje soutěž Podnikavá hlava a nově také univerzitní hackathon s názvem HackItUP, tak proč nenastartovat svou kariéru už nyní? V rámci Noci vědců si připravili komentované prohlídky Tiskové centra UPrint 3D.