Člověk a robot
27. listopadu 2020
Místo a program > Dolní Břežany > Komentovaná ukázka

Dolní Břežany

Komentovaná ukázka


18:00 — 23:00Virtuální realita a svět laserových experimentů Laserové centrum ELI Beamlines (Fyzikální ústav AV ČR: Laserová centra HiLASE a ELI Beamlines)